Miejsce drużyny wędrowniczej w hufcu.

Jak rozwiązać sprawę przynależności drużyny wędrowniczej do szczepu lub hufca, aby uniknąć sytuacji, w której drużyna staje się organem zrzeszającym kadrę lub stanowi zespół ludzi „od czarnej roboty” i zaczyna w niej brakować wspólnych, prawdziwie wędrowniczych działań?

Autor: phm. Michał Bień

Ważnym jest, aby zachować wyraźny rozdział tego, co instruktorskie, a co nie. Działalność drużyny wędrowniczej nie powinna nosić znamion pracy instruktorskiej - jeśli tak się dzieje, rozważyć można utworzenie kręgu instruktorskiego, który przeniesie tego rodzaju aktywności do specjalnie do tego przeznaczonej jednostki. W momencie utworzenia kręgu członkowie kadry często rezygnują z aktywnego udzielania się w drużynie wędrowniczej, co ma swoją zaletę - pozwala realizować wędrowniczy program i daje pole do popisu młodszym, szeregowym… (więcej…)

Brak motywacji w drużynie?

W drużynie pojawia się brak motywacji i chęci do pracy oraz zwyczajne lenistwo, brakuje wspólnego celu, do którego dążymy. Jak to zmienić? Jak zachęcić wędrowników do wspólnego działania tak, żeby znowu nie był to tylko słomiany zapał?

Autorzy: uczestnicy Biwaku Liderów Wędrowniczych 2017 (więcej…)